Ke stažení

Půjčovní řád

Při sepsání objednávkové smlouvy zákazník prokazuje svoji totožnost občanským průkazem popř. cestovním pasem.

Po sepsání smlouvy má každý zákazník nárok na dvě případně tři bezplatné zkoušky šatů. Při sepsání objednávky platí zákazník zálohu ve výši 2.000,- Kč. Zakázku lze zrušit do tří pracovních dnů ode dne sepsání objednávky s odečtením manipulačního poplatku ve výši 200,- Kč.

V případě nedodržení této podmínky, tj. zrušení zakázky více než tři pracovní dny po sepsání smlouvy, zaplacená záloha se nevrací. Při pozdním vrácení šatů se účtuje poplatek 200,- Kč za každý započatý den.

Při nadměrném znečištění šatů zákazníkem se účtuje 200,- Kč. Při poškození šatů zákazníkem je sepsán protokol o poškození. Výše ceny za poškození šatů se stanoví na základě opravy šatů. Při ztrátě, krádeži či úplném poškození vypůjčených šatů zákazníkem se účtuje cena uvedená v objednávkové smlouvě.

Platnost: od 4.1.2010                                                    Stáhnout půjčovní řádsoubor PDF

Eva Raková

dne 23.11.2009
v Rožnově pod Radhoštěm

Logo svatebního salónu

Stánout set logsoubor ZIP